Vrienden van Kapka

Maakt deel uit van Vrienden van Kapka
Atelier Kapka

Over het atelier

De vrienden van Kapka zijn 5 oud leerlingen van de intussen overleden lesgever steenkapper Kamiel Goossens (Kapka = KApper KAmiel). Eens per week komen wij nog in zijn oorspronkelijk atelier samen om onze hobby te beoefenen.


Letters kappen in natuursteen of kappen van een bas-reliëf volgens een bestaande tekening en/of eigen ontwerp. De deelnemende kunstenaars zijn: Roger, Lucien, Eric, Tine en Danny

Ontdek de gebruikte technieken

Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list