Miek Decleir


Over de kunstenaar

Elke impuls uit de persoonlijke levenssfeer en uit de wereld daarbuiten bepaalt wie je bent en wat je creëert.
In mijn werk staat de mens centraal. Mijn kinderen en anderzijds de mens als kritische waarnemer van zijn omgeving. Zowel de breed georiënteerde mens als diegenen die door allerlei redenen uit de boot gevallen zijn inspireren mij.
Ook invloeden op maatschappelijk en cultureel vlak zoals muziek, film, tekst… zijn veelal de aanzet tot nieuwe ideeën.
Mijn voormalige job als leerkracht Plastische Opvoeding en later Niet-confessionele Zedenleer bracht mij tot het illustreren van en de liefde voor het kinderboek.

Soms ontstaat er een reeks werk dat oorspronkelijk niet de bedoeling was.
Onder andere enkele foto’s, verhalen van familie, een kaartje dat mijn grootvader schreef aan zijn geliefde – mijn grootmoeder – brachten mij vaak bij de bedenking dat in een schaduw van een oorlog zoveel ellendige maar ook zoveel liefdevolle dingen gebeuren, maar niet altijd opgemerkt worden.
Zo ontstond de reeks kleine werkjes met als titel 'In de schaduw van een oorlog'. Later volgde 'Met open blik', een werk op zich in een groter formaat. 'Lost in this world' is een eerdere reeks uitgegroeid tot 5 werken.

Ontdek de gebruikte technieken

De bijzonder fantastische avonturen van de kleine grote jongen
In de schaduw van een oorlog
Met open blik
21 tekeningen waarvan12 bladvullend
Kleine Grote jongen Elfenland p.32-33
Boek Kleine grote jongen
Een kroontje voor Annabelle
Een kroontje voor Annabelle
In de schaduw van een oorlog Oorlogskind War Post Art
Jonge vrouw
Meisje
Lost in this world
Vincent
Laurens
Joachim
Vincent
Meisje
Het begin en einde van alles
Open blik
Zittend naakt
Liggend naakt

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
7 mei
11.00 - 17.00
+32497833219
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list