Aanbeeld / Autimistisch atelier

Atelier op het omgebouwde vrachtschip Incus.

Over het atelier

Atelier beeldende expressie door en voor mensen met autisme.
Begeleiding, individueel of in kleine groepjes, in de persoonlijke ontwikkeling en groei op het vlak van/of aan de hand van beeldende expressie, met een focus op het ontdekken of verder ontwikkelen van eigen talenten.


Aanbeeld biedt mensen met (een vermoeden van) autisme de gelegenheid en de ruimte om beeldend expressief aan de slag te gaan, met de ondersteuning of begeleiding die ze zelf nodig vinden.
Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal is een uniek proces en is onlosmakelijk verbonden met persoonsontwikkeling. Deze beeldtaal toont immers een(zelf)beeld van de maker en her-taalt zijn waarneming van zowel zijn innerlijke als van de hem omringende wereld.

Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list