Atelier13 kunstcollectief - locatie Kessel-Lo

Over het atelier

Atelier13 is een kunstcollectief van 24 niet-professionele kunstenaars, na hun opleiding aan de Academie van Leuven (SLAC). In 2018 startte het collectief met 13 kunstenaars in een gezamenlijk atelier in Tildonk. Begin juli 2020 opende een atelier in Kessel-Lo en zijn er 11 leden bijgekomen. Ook dat atelier opent zijn deuren, zie: Atelier13 kunstcollectief Tildonk. Zie: www.atelier13kunstcollectief.be
(Foto's atelier: copyright WieBa Photography)

Ontdek de gebruikte technieken

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
7 mei
11.00 - 17.00