Marianne Decock

+32476915692
marianne.cocorico@gmail.com

Over de kunstenaar

disciplines : ruimtelijke kunst en schilderkunst
materie : al van in het begin vormt 'materie' mijn hoofdthema. Observerend laat ik het materiaal spreken, wat heeft het mij te zeggen, wat zijn zijn specificiteiten. Ik hou ervan betekenis te geven aan iets wat doorgaans wordt afgedankt, een andere betekenis te geven aan dat waar ze oorspronkelijk voor bestemd zijn. Zo zijn dooreengemengde kleuren van verfresten op schilderspaletten mij beginnen boeien toen ik de soms prachtige effecten zag.
evenwicht
Het evenwicht vinden tussen zachte en harde materialen en hun benadering met de juiste techniek blijft mij boeien. Er is in mijn temperament dezelfde zoektocht naar evenwicht tussen het rebelse en het poëtische, naar orde in de chaos, maar altijd openstaand voor het compromis.
toeval
Openstaand ook voor het onverwachte, het toeval, dat mij vaak van een ingeslagen weg af laat wijken waardoor zich plots een heel nieuw inzicht openbaart en een open en onverwachte ruimte vrijkomt.
karakteristieken
Alertheid, nieuwsgierigheid, creativiteit, ruimtelijkheid, diversiteit, verf, kleur, poétische taal
inspiratie
de ruimte is mijn biotoop; het toeval fascineert me, de magie en de verbeelding zijn een permanente stimulans.
--
disciplines: art spacial et pictoral
matière: dès le début de mon activité, la ‘matière’ est mon thème principal. Je la laisse parler; j’écoute ce qu’elle veux me dire, je découvre ses spécificités. J’aime donner une signification à ce qui est souvent mise au rebut, donner une signification outre à ce à quoi ils sont destinés. Ainsi, les couleurs mélangées des restants de peinture sur les palettes des peintres ont commencé à me fasciner en voyant les effets parfois magnifiques.
equilibre
Déceler l’équilibre entre des matériaux souples et rigides et la bonne technique pour les approcher, ne cessent de me passionner. Il y a dans mon tempérament la même recherche de l’équilibre entre le rebelle et le poétique, de l’ordre dans le chaos, toujours en étant prète au compromis.
hasard
Toujours aussi en étant prète à embrasser l’inattendu. Le hasard me fait souvent dévier d’une voie choisie, de façon à révéler un nouvel aperçu qui libère de l’espace libre et inattendu.
caractéristiques
Alerte, curiosité, créativité, spacialité, diversité, peinture, couleur, langage poétique.
inspiration
L’espace m’oriente, le hasar me fascine, la magie et l’imagination me stimulent sans cesse.

Beeldhouwkunst Collage Schilderkunst Textiel
'Dissections' - metaal & 8mm-film - 2014
ensorgezicht-1 - Visage Ensor-1, 2022
kop voor Ensor - tête pour Ensor 4 (2) -2023
kop voor Ensor - tête pour Ensor - 3 -2023
kop voor Ensor - tête pour Ensor 4 (2) -2023
kop voor Ensor - tête pour Ensor 4 (1) -2023
toendra - toundra (epoxy)
collage met verfresten (1) - collage avec des restants de peinture - 2024
collage met verfresten (2) - collage avec des restants de peinture - 2023
sirtaki (1)
Collage met verfresten (3) - collage avec des restants de peinture
troetel 1
troetel 2
savoir-vivre

Marianne Decock

Bezoek dit atelier

4 mei
11u – 18u
5 mei
11u – 18u
Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list