Jo Op de Beeck

Maakt deel uit van Brandwerk

Over het atelier

Ons atelier situeert zich in de oude brandweerkazerne net buiten de Mechelse ring. Het pand is in beheer van MEST vzw die actief leegstand tegengaan en unieke locaties verhuren in een overgangsfase naar verkoop. De kazerne huist verschillende bedrijven, fitnessclubs, een schrijnwerkerij en meerdere kunstenaars. Ook jong talent krijgt hier een plaats door de samenwerking met RADAR.

Leer alvast het atelier beter kennen door het artikel op de blogsite van Atelier in Beeld te lezen: https://atelierinbeeld.be/nl/brandwerk


Landschappen geschilderd, met liquide grafietpoeder en mixed media, vanuit het geheugen, vanuit herinneringen. Mijn werken dwingen de toeschouwer om in zijn geheugen te graven om, vrijblijvend, eigen herinneringen te koppelen aan hetgeen hij ziet. Zo geeft iedereen, naast mijn interpretatie van mijn herinnerde landschap, een nieuwe inhoud en verbeelding aan het kunstwerk.

Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list