han Soete


Over de kunstenaar

Ik laat me graag inspireren door het picturalisme. Een stroming die ontstond in de begindagen van fotografie waarbij fotografen complexe technieken inzetten om te bewijzen dat ze ook kunstenaar waren. Door mijn opleiding als ontwerper laat ik me graag leiden door de tactiliteit van het gebruikte materiaal. Daarin sluit ik dan weer eerder aan bij de arts & crafts- of Bauhaus- school, waarbij het vakmanschap en het gebruik van de materialen een reactie was op de toenemende vervreemding in de samenleving.
Daarnaast ben ik ook sociaal geëngageerd met ruim 20 jaar ervaring in
medialand. Dat laat zich ook voelen in mijn werk. Ik vertel verhalen, onthul,
spit boven, bevraag … Ik weiger de wereld te aanvaarden zoals hij is.
Vandaar ook de verwijzingen naar de wortels van het modernisme en de hedendaagse kunst en de daarbij horende zoektocht naar een vormtaal die de wereld niet verbloemt.

Ontdek de gebruikte technieken

after the goldrush

Bezoek dit atelier

6 mei
14.00 - 18.00
19.00 - 22.00
7 mei
11.00 - 17.00
+32476533188
info@hansoete.be
Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list