Academie Temse - Atelier Tekenkunst 4de graad


Het Atelier tekenkunst biedt les aan studenten van diverse jaargangen. Bijgevolg is er een niveauverschil in het leerlingenpubliek en evenzeer een variatie in het type leervraag. De ervaring leert dat in grote lijnen er drie types leervragen zijn bij dit publiek, met name om

• Realistisch te leren tekenen,
• Begeleiding te krijgen bij de uitwerking van eigen ideeën, in het bijzonder voor de cursisten van de latere jaargang(en) of voor cursisten die een cross-over programma volgen,
• In algemene zin tekenles te volgen zonder voorafgaande specifieke verwachtingen.

Deze laatste groep is de meest talrijke en heeft behoefte om artistiek uitgedaagd te worden. Wekelijks worden aan deze groep tot twee nieuwe tekenopdrachten aangeboden: op maandag waarnemingstekenen, op woensdag teken naar levend model. Bij elke lesopdracht wordt verwezen naar klassieke en/of hedendaagse kunstenaar(s) of kunststroming als inspiratiebron. De opdracht zelf (bijv. de gekozen opstelling) verwijst eveneens naar de vooraf besproken kunststroming. Hierbij komen ook mogelijke techniek- en materiaalkeuzes aan bod in functie van het beoogde beeld. De aangeboden stijl is een inspiratiebron, maar geen dwingend format. Een belangrijk deel van het leerproces voor deze groep is spontaan uit te komen op een eigen, origineel beeld per opdracht (en beeldtaal in het algemeen). Na het doorlopen van dit leerproces zijn deze cursisten doorgaans klaar om een eigen reeks werken te maken met hun persoonlijke beeldtaal.

Om te kunnen lopen, moet men eerst leren kruipen. Met deze lesfilosofie in gedachten worden stelselmatig klassiekere technische opdrachten aangeboden. Hierbij speelt de artistieke uitdaging een secundaire rol (hoewel uiteraard steeds meegenomen).

De uitwerking van de wekelijks aangeboden lesopdrachten kan per opdracht meerdere weken beslaan, afhankelijk van het leertempo van de cursisten. In het algemeen bepaalt de cursist in hoge mate zelf zijn leertempo en dus ook de frequentie (en finale sturing) van uit te voeren opdrachten.

Tijdens de lessenreeks komen volgende technieken aan bod: potlood, comté-potlood, houtskool, bister, inkt, waterverf, ecoline, kras- en scheurtechniek, monotype, mixed media, … Deze technieken worden aangebracht als instrumenteel voor het bereiken van het gewenste resultaat (beeldsfeer, etc.).

Ontdek de gebruikte technieken

Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list